Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je hoe ik met jouw persoonsgegevens omga.


Wie ben ik?

Ik ben Miriam Kooger, eigenaar van en tekstschrijver bij Kooger Communicatie.

Waarom bewaar ik jouw gegevens?
Ik gebruik jouw gegevens om je opdracht goed te kunnen uitvoeren. Om op aanvraag een offerte te sturen. Of om een factuur te sturen.

Welke gegevens bewaar ik? En hoe lang?
Als ik je persoonsgegevens bewaar, dan gaat dat om je naam, je zakelijke e-mailadres en je telefoonnummer. Ik bewaar deze gegevens tijdens en na de opdracht. Bijvoorbeeld om contact te onderhouden, maar ook omdat dat wettelijk moet van de Belastingdienst.

Wie heeft toegang tot de gegevens?
De gegevens die je aan mij doorgeeft, worden door mij en door een instelling gezien:

STRATO
Dat is het bedrijf dat mijn website host. Alle gegevens die je mij per mail stuurt, bewaren zij op hun servers.

Waar bewaar ik je gegevens?
Ik bewaar je gegevens op mijn laptop en telefoon.

Beveiliging
Mijn telefoon en e-mailserver zijn beveiligd en kunnen alleen ontgrendeld worden met een code of wachtwoord.

Rechten
Je hebt een aantal rechten als het gaat om jouw persoonlijke gegevens.

 1. Recht op inzage
  Ik laat je zien welke gegevens ik van je bewaar, als je daarom vraagt.
 2. Recht op rectificatie
  Ik wijzig je gegevens als jij aangeeft dat ze niet kloppen.
 3. Recht op overdracht
  Ik draag je gegevens over aan een andere partij als jij dat wilt.
 4. Recht op wissen van gegevens of stoppen van gebruik
  Ik wis je gegevens of gebruik ze niet meer, als jij daarom vraagt.
 5. Recht op melden
  Als je vindt dat ik onzorgvuldig met je gegevens omga, kun je dat melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wat doe ik in geval van een mogelijk datalek?
Als ik vermoed dat er sprake is van een mogelijk datalek, bijvoorbeeld omdat mijn laptop gestolen of gehackt is, dan laat ik dat weten.

Vragen?
Heb je vragen over mijn privacyverklaring? Mail mij op communiceer@koogercommunicatie.nl